پاورپوینت بازی های بومی - محلی در ایران 19 اسلاید زیبا

مطالب دیگر:
چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند (ترجمه فارسی)آلودگی هوای شهری ، آب و هوا و تاثیر آن بر ابتلا به آسم (ترجمه فارسی)کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان (ترجمه فارسی)اکولوژی شهری به عنوان زمینه چندرشته ای: تفاوت ها در استفاده از واژه شهرنشینی بین علوم اجتماعی و طبیعی (ترجمه فارسی)بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست (ترجمه فارسی)صدف های دو کپه ای پخته و خام (ترجمه فارسی)تعریف و ویژگی های اصلی داروهای گیاهی (عوامل فیتوتراپوتیک) (ترجمه فارسی)الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی (ترجمه فارسی)تایپینگ توالی چندمکانی پاتوژن (ترجمه فارسی)تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها (ترجمه فارسی)خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک (ترجمه فارسی)نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از GMO در غذا و تغذیه و صنایع دیگر (ترجمه فارسی)موجودات اصلاح شده ژنتیکی و دلیل رشد آن ؟ بررسی انتقادی با شعار در بحث سیاست عمومی GMO در غنا (ترجمه فارسی)کمّی سازی سویا RR (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش PCR زمان واقعی (ترجمه فارسی)توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها (ترجمه فارسی)مقایسه های سیستماتیک تفکیک DNA ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی و تصفیه توسط نانوذرات مغناطیسی با کارکرد مختلف (ترجمه فارسی)استراتژیهایی برای تجزیه و تحلیل اپی ژنوم (ترجمه فارسی)غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزیابی احساسی (ترجمه فارسی)ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی: یک مثال از دشت کرمان، ایران (ترجمه فارسی)گوشت گاو در رژیم غذایی آمریکا (ترجمه فارسی)

باسلام. این مجموعه شامل بازی های بومی محلی کودکانه در ایران میباشد که در قالب پاورپوینت همراه با تصاویر زیبا از این بازی ها میباشد.