پاورپوینت روانشناسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف 344 اسلاید زیبا

مطالب دیگر:
مقاله درمورد خانواده و نقش آن در ابراز محبت و مهرورزیبررسی میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویانبررسی میزان استفاده ازآزمایشگاه درتدریس درس علوم تجربیوضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق برنامه درسی اجرا شده با آنآگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی از حقوق بیمارآگاهی پرسنل اتاق زایمان بیمارستان های دولتیاز حقوق بیمارآگاهی آموزگاران از بازی ها و نقش آن در رشد شناختی ، اجتماعی و روانی دانش آموزانتحقیق درمورد خودکشی و عوامل تاثیر گذار بر آنپاورپوینت میراگر در بهسازی سازه هامقاله درمورد آموزش مهارت های زندگیمقاله درمورد اختلال خلقیمقاله درمورد اخلاقبررسی نقش آموزش از راه دور در توسعه نیروی انسانینقش پیاده سازی دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسیراهبردهای تنظیم هیجانی و تیپ شخصیتی D در پیش بینی وضوع وعدم وقوع بیماری های قلبی – عروقیمیزان کنترل توجه، کنترل هدفمند و تحمل آشفتگی در پیش بینی مشکلات برونیپروپوزال بررسی نقش و جایگاه نقشه کاداستردربرنامه ریزی کاربری اراضی شهریبررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگیبررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاریبررسی وضعیت تاثیر مطالعه کتابهای کمک درسی در بین دانش آموزان

باسلام. این مجموعه نیز مختص روانشناسی تربتی از دیدگاه دکتر علی اکبر سیف میباشد. این کتاب در قالب پاورپوینتی زیبا و فوق العاده در فروشگاه قرار میگیرد. با ارزوی موفقیت و شادکامی