پایان نامه در مورد نقش زیر دریائی های ایران در امنیت خلیخ فارس و دریای عمان

مطالب دیگر:
📎پیشینه و مبانی نظری سبک های مقابله با استرس📎پیشینه و مبانی نظری سبک های هویت📎امتحانات و کنکور را قورت بده!📎دانلود گزارشکار آزمایشگاه مکانیک خاک رشته ی مهندسی عمرانpdf📎دانلود مقاله مسمومیت آبستنی در گوسفند و بز (pdf)📎پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار و ارزیابی عملکرد کارکنان📎پیشینه و مبانی نظری رهبری خدمتگزار📎پیشینه و مبانی نظری رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير📎پیشینه و مبانی نظری روابط با دیگران📎پیشینه و مبانی نظری روابط بین نسلی📎پیشینه و مبانی نظری روان درماني تفكرات غير منطقي و اضطراب📎پیشینه و مبانی نظری روان درماني حمايتي گروهي📎پیشینه و مبانی نظری روان درمانی معنوی📎پیشینه و مبانی نظری روان درماني📎پیشینه و مبانی نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی📎پیشینه و مبانی نظری روان شناسی نوجوانی📎پیشینه و مبانی نظری روانشناسی با موضوع اعتیاد📎پیشینه و مبانی نظری روانشناسی بلوغ و بلوغ عاطفی📎پیشینه و مبانی نظری سلامت سازماني📎پیشینه و مبانی نظری سلامت عمومی ،خانواده و محیط خانواده

تیر 83
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول........................................ 1

بخش اول: عنوان.................................. 1

بخش دوم: مقدمه.................................. 2

بخش سوم: بیان مسئله............................. 4

بخش چهارم: اهمیت مسئله .......................... 4

فصل دوم: ادبیات تحقیق........................... 6

بخش اول: وضعیت ژئوپولتیك خلیج فارس و دریای عمان. 7

بخش دوم: اهمیت تنگه هرمز ........................ 30

بخش سوم: مسئله جزایر ابوموسی- تنب بزرگ و تنب كوچك... 33

بخش چهارم: تاریخچه سخت زیردریائی................. 43

بخش پنجم: كاربرد زیردریائی در جنگ اول و دوم جهانی 45

بخش ششم: مشخصات فنی زیردریائی.................... 47

بخش هفتم: انواع زیر دریایی و مقدورات آن......... 61

بخش هشتم: اهمیت زیر دریائی....................... 65

بخش نهم: ماموریت نیروی دریائی ارتش و سپاه......... 68

بخش دهم: مشخصات ونوع زیردریائی های ایران........ 70

فصل سوم: روش اجرائی تحقیق....................... 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل ........................ 76

فصل پنجم: خلاصه تحقیق و پیشنهادات و تعاریف و اصطلاحات 87

منابع و مأخذ................................... 92